دهه شصت, دانلود پیشینه تحقیق,نمونه فصل دوم پایان نامه

دهه شصت, دانلود پیشینه تحقیق,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, دانلود پیشینه تحقیق, نمونه پیشینه پژوهش, نمونه فصل دوم پایان نامه, دانلود فصل دوم پایان نامه, پیشینه تحقیق در پایان نامه

دهه شصت, دانلود پیشینه تحقیق,نمونه فصل دوم پایان نامه

دهه شصت, دانلود پیشینه تحقیق,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, دانلود پیشینه تحقیق, نمونه پیشینه پژوهش, نمونه فصل دوم پایان نامه, دانلود فصل دوم پایان نامه, پیشینه تحقیق در پایان نامه

دهه شصت, دانلود پیشینه تحقیق,فصل دوم پایان نامه,پیشینه پژوهش, نمونه پیشینه پژوهش,نمونه پیینه تحقیق, نمونه فصل دوم پایان نامه,
پیشینه تحقیق ایران داک,یک نمونه پیشینه تحقیق,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال,سایت پیشینه پایان نامه,دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت,فصل دوم پایان نامه شامل چیست,نمونه مقدمه فصل دوم پایان نامه,محتوای فصل دوم پایان نامه,نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی,نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت,نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری,فصل سوم پایان نامه,نمونه پروپوزال,دانلود پروپوزال آماده

کلمات کلیدی

فروشگاه الماس

مبانی نظری و پیشینه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سیستم های مغزی رفتاری

مبانی نظری و پیشینه با موضوع سیستم های مغزی رفتاری

مبانی نظری و پیشینه با موضوع الگوهای ارتباطی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های شخصیت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی ویژگی های شخصیت

مبانی نظری و پیشینه در بار ه ی ویژگی های شخصیت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی اعتیاد به اینترنت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد به اینترنت

مبانی نظری و پیشینه در بار ه ی اعتیاد به اینترنت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی نیات رفتاری مشتری

مبانی نظری و پیشینه در بار ه ی نیات رفتاری مشتری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در بار ه ی نیات رفتاری مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی کیفیت خدمات الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه در باره ی کیفیت خدمات الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تبلیغات دهان به دهان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تبلیغات دهان به دهان

مبانی نظری و پیشینه در باره ی تبلیغات دهان به دهان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی رقابتی

مبانی نظری و پیشینه در باره ی استراتژی رقابتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی ساختار سازمانی

مبانی نظری و پیشینه در باره ی ساختار سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش عملکرد مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی عملکرد مالی

مبانی نظری و پیشینه در باره ی عملکرد مالی

تحقیق بررسی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران

تحقیق-بررسی-رابطه-متغیرهای-کنترل-راهبردی-و-اثربخشی-شرکتهای-فعال-در-بازار-سهام-تهرانپروژه رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران در 210 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc: دانلود فایل[XLS]لیست پایان نامه های ارشد مدیریت - دانشگاه اصفهان ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls ذخیره شده مشابه 7, 7, بررسی تاثیر تعمیم مارک بر سهم بازار در صنایع غذایی و لوازم بهداشتی در شهر تهران, امیر محمدزاده, دکتر رنجبریان, 1373. 8, 8, ارزیابی شیوه های مختلف خرده فروشی از ... 32, 32, ارزیابی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان در شرکت نفت تهران, رحیم رنجبر, دکتر حسن لباف, 1377. 33, 33, بررسی عوامل موثر بر ارتقاء ... [PDF]اصل مقاله (538 K) - مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) jmsd.atu.ac.ir/article_5009_b3f3e802260fad5dc6586f6ba6777703.pdf ذخیره شده توسط اعرابی - ‏2009 که سه معیار پویایی، گستردگی و سطح منابع در دسترس سه متغیر تأثیرگذار بر سازمانهای دفاعی. است و مدیران با در نظر گرفتن .... صورت خلاصه معرفی می گردند. جدول ۱: انواع کنترل راهبردی (لورانژ ۱۳۸۵). بر اساس متغیر های بر کشت سرمایه. سهم بازار، سود، | x مراسم تسمیه. باید راهبرد شرکتهای مشابه را. کالاهای جدید و نوآوری های فرآیند ... بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس ... jes.iaushiraz.ac.ir/article_517247.html ذخیره شده مشابه چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت بر اساس معیارهای نوین عملکرد ارزش افزوده اقتصادی و Q توبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ... موسوی و دیگران (1389) به بررسی "ارزیابی تاثیرساز و کار نظارتی راهبری شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران" پرداختند. کنترل راهبردی پایان نامه رابطه متغیرهای کنترل راهبردی بر ... www.arasfile.com › دانلود ذخیره شده کنترل راهبردی پایان نامه رابطه متغیرهای کنترل راهبردی بر شرکتهای فعال در بازار سهام | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل. ... بنابراین، فرض می شود که توجه بیشتر به متغیرهای مورد بحث، باعث افزایش اثربخشی خواهد شد، به شکلی که شرکتهای مورد نظر با پاییدن و پویش مناسب محیط، حتی در امر نفوذ به بازارهای ... تحقیق بررسی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی ... neginfile.ir/.../تحقیق-بررسی-رابطه-متغیرهای-کنترل-راهبردی-و-اثربخشی-شرکتها... ذخیره شده پروژه رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران در 210 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc: [PDF]بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس ... ejip.ir/article-1-476-fa.pdf ذخیره شده مشابه ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺷـﺮﮐ. ﺖ ﺑـﺮ. اﺳـﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻧـﻮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑـﺮد. ارزش. اﻓﺰوده. اﻗﺘﺼﺎدی و. Q. ﺗـﻮﺑﯿﻦ در ﺷـﺮﮐﺖ. ﻫـﺎ. ی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺗﻬـﺮان اﺳـﺖ ..... اﻋﻢ از ﻓﻌﺎل و ﻣﻨﻔﻌﻞ. ) ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻮﺳﻮی و دﯾﮕﺮان. )1389(. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﺗـﺄﺛﯿﺮ. ﺳـﺎز و ﮐـﺎر ﻧﻈـﺎرﺗﯽ راﻫﺒـﺮی ﺷـﺮﮐﺘﯽ ﺑـﺮ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه در ﺑﺎزار اوراق. ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ... پایان نامه های دفاع شده - پردیس البرز دانشگاه تهران https://alborz.ut.ac.ir/ThesisDefendedList.php مشابه دکتر محمد حقیقی, ارزیابی استراتژی بازاریابی شرکتهای فعال در صنعت بسته بندی آرایشی بهداشتی سلولزی ایران, مدیریت MBA - استراتژی, کارشناسی ارشد, سینا ... دکتر سید مجتبی میرلوحی, بررسی اثر سرایت نوسانات در قیمت بین المللی نفت خام، نرخ ارز، قیمت طلا بر بازار بورس اوراق بهادار تهران از طریق سنجش تغییرات ... رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال ... shopfiles.ir/رابطة-متغیرهای-کنترل-راهبردی-و-اثربخش/ ذخیره شده ۶ دی ۱۳۹۵ - بدین ترتیب دو فرضیه اصلی زیر مورد بررسی قرار گرفتند: ۱- شرکتهای فعال در بازار سهام تهران در فاصله سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۹، متغیرهای کنترل راهبردی را در نظر داشته اند. ۲- اثربخشی شرکتهای مذکور با بکارگیری متغیرهای کنترل راهبردی رابطه مستقیم داشته است. تاثیر ۱۲ متغیر پیش بین پژوهش، در دو سطح ... [PDF]بررسی رابطه میان مسئولیت پذیری اجتماعی و ریسک کاهش ... jik.srbiau.ac.ir/article_9337_a0ad868aca1dec10f197038296d9f9e8.pdf ذخیره شده مشابه ۲۴ شهریور ۱۳۷۸ - سهام می شود. در. پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی میان مسئولیت پذیری اجتماعی و ریسک کاهش قیمت سهام شرکت های. پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. قلمرو زمانی تحقیق شامل. 5 .... شرکت ها و خطر سقوط تحت تأثیر شرکت های دارای مدیریت سازمانی با اثربخشی بیشتر نمی باشد . بطور کل. رابطه بین سلامت روانی مدیران و رضایتمندی شغلی معلمان onsell.ir/par/w/negi/p/12902/رابطه-بین-سلامت-روانی-مدیران-و...شغلی.../392 ذخیره شده عنوان. صفحه. فصل اول. مقدمه. بیان مسأله. هدف تحقیق. فرضیات تحقیق. اهمیت و ضرورت تحقیق. پیشینه تحقیق. تعاریف عملیاتی. فصل دوم. مقدمه. تنیدگی حرفه ای. منابع وابسته به محیط کار. تنیدگی حرفه های کنترل و نگهبانی. تنیدگی وابسته به افراط یا تفریط در کار. منابع وابسته به تطبیق فرد با محیط. تنیدگی ارتباطی. بررسی رضایت از زندگی از افرادی که قبل از ازدواج ارتباط با ... onsell.ir/par/w/negi/p/12929/بررسی-رضایت-از-زندگی-از-افرادی.../392 ذخیره شده دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی. ادبیات نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی ذهنی (فصل 2) onsell.ir/par/w/negi/p/14769/ادبیات-نظری-و-پیشینه-پژوهش-بهزیستی.../392 ذخیره شده بهزیستی ذهنی، یک مفهوم شخصی و فردی است و بر حسب ارزیابی افراد از زندگی خودشان تعریف می‌شود (دینر و همکاران، 1996). در واقع ارزیابی افراد از زندگی خودشان در حوزه‌های مختلف زندگی مانند بهزیستی هیجانی، بهزیستی روان‌شناختی و بهزیستی اجتماعی است.... دانلود مقاله بررسی عملکرد سامانه های حرارتی در گرمابه های ... onsell.ir/par/w/negi/p/14529/دانلود-مقاله-بررسی-عملکرد-سامانه-های.../392 ذخیره شده چکیده: مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در پی رشد سریع جمعیت و گسترش بی رویه شهرها و نتیجتا بروز انواع مشکلات زیست محیطی، اقتصادی واجتماعی مطرح شد. پایداری زیست محیطی در پی راهکارهایی برای حل مسائل محیطی بوده است... دانلود مقاله مروری بر روشهای تشخیص خودکار رتینوپاتی ... onsell.ir/par/w/negi/p/14658/دانلود-مقاله-مروری-بر-روشهای-تشخیص.../392 ذخیره شده چکیده تأثیر مخرب بیماری دیابت بر روی شبکیه را رتینوپاتی دیابتی مینامند که عامل اصلی نابینایی در جمعیت فعال در کشورهای جهان است . تصویر برداری به منظور تشخیص بیماری رتینوپاتی میتواند منجر به درمان ... دانلود طرح توجیهی تولید چاقو(کارد) onsell.ir/par/w/negi/p/5602/دانلود-طرح-توجیهی-تولید-چاقو(کارد)/392 ذخیره شده محصول مورد نظر در این طرح انواع کارد با دسته تزریقی می باشد . این نوع کارد از دو قسمت (دسته) و (تیغه) تشکیل می گردد . دسته از جنس مواد پلاستیکی بوده و تیغه آن فولادی می باشد . رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکت های فعال ... direct.sandfile.ir/article/49473 ذخیره شده رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکت های فعال بازار سهام تهران (49473):دانلود رساله دکترای مدیریت بازرگانی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (79-1372) (بصورت جامع و کامل در قالب 265 صفحه) … برای سومین بار بصورت رایگان آپدیت شد! * اول: ضمیمه شدن اسامی شرکتهای نمونه ... رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال ... elmiarticle.ir/article/24024 ذخیره شده دانلود رساله دکترای مدیریت بازرگانی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (79-1372) (بصورت جامع و کامل در قالب 265 صفحه) … ... دانلود تحقیق در مورد بررسی رابطه میان کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر قیمت سهام و بازده های آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در قالب ... رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال ... hask.ir/article/25395 ذخیره شده دانلود رساله دکترای مدیریت بازرگانی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (79-1372) (بصورت جامع و کامل در قالب 265 صفحه) … ... اصلی تحقیق: در این تحقیق ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام عادی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی ... رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال ... insert.qtfa.ir/insert/16544/html ذخیره شده ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - دسته: مدیریت. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 952 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 225. دانلود رساله دکترای مدیریت بازرگانی. رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (79-1372). * توجه: آپدیت شده همین پایان نامه در قالب 265 صفحه در همین لینک. چکیده: نیمه دوم قرن گذشته مملو از تغییر ... بنفشه فایل | خرید و دانلود رابطة متغیرهای کنترل راهبردی با ... bnmshefyl.ir/?p=7019 ذخیره شده ۳ آذر ۱۳۹۶ - اینک شما با جستجوی ((رابطة متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -رابطة متغیرهای کنترل راهبردی ... خرید آنلاین پروپزال بررسی رابطه اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ما بهترین ... رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال ... cprojects.ir/article/10703 ذخیره شده دانلود رساله دکترای مدیریت بازرگانی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (79-1372) (بصورت جامع و کامل در قالب 265 صفحه) … ... ترجمه مقاله بررسی رابطه بلند مدت موجود بین بازار سهام و متغیرهای اقتصاد کلان در حضور شکست های ساختاری؛ ترکیه، به همراه اصل مقاله مقاله ترجمه شده با عنوان ... رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال ... woodfa.ir/article/39768 ذخیره شده چکیده پایان نامه رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازارسهام تهران (79-1372) کنترل راهبردی، زمینه لازم را جهت شناخت و حرکت مناسب در محیط، به ... ترجمه مقاله بررسی رابطه بلند مدت موجود بین بازار سهام و متغیرهای اقتصاد کلان در حضور شکست های ساختاری؛ ترکیه، به همراه اصل مقاله مقاله ترجمه شده با عنوان ... رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال ... saharfile.ir/id/26894 ذخیره شده ۱۶ تیر ۱۳۹۶ - دانلود رساله دکترای مدیریت بازرگانی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (79-1372) (بصورت جامع و کامل در قالب 265 ... مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر متغیرهای کنترل راهبردی بر افزایش اثربخشی چکیده: عملکرد بالا در دراز مدت به جهت گیری راهبردی، اثربخشی راهبردی و ... رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال ... faststudent.olhd.ir/faststudent/9089/html ذخیره شده ۶ آذر ۱۳۹۶ - رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران (9089):متغیرهای کنترل راهبردی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای ... دانلود مقاله بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فهرست ... رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در ... trustdownload.ir/html/39932 ذخیره شده ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازارسهام تهران فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 182 چکیده پایان نامه رابطه ... بررسی سیستم های تعلیق فعال و نیمه فعال مقدمه از همان روزهای اولیه ساخت اتومبیل و حتی قبل از آن، در زمانی که اسب ها گاری را می کشیدند، به خوبی معلوم و مشخص ... بررسی ارتباط متغیر های کلان اقتصادی و بازده سهام در بور ... ecj.iauctb.ac.ir/article_511195.html ذخیره شده مشابه در اینپژوهش تاثیر متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، قیمت جهانی طلا، نرخ تورم، حجم نقدینگی و قیمت نفت بر شاخص بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ... (2007)، به بررسی رابطه ی بین بازده بازار سهام و متغیر های کلان اقتصادی (تولیدات صنعتی، عرضه ی پول، شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ... بورس اوراق بهادار تهران www.tse.ir/ ذخیره شده مشابه بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1345 تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (1357-1346), دوره دوم (1367-1358), دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون) Simadl | دانلود فایل ( رابطة متغیرهای کنترل راهبردی با ... simadl.ahbarfyler.ir/dlgostar/n57379.htm ذخیره شده ۹ آذر ۱۳۹۶ - لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم محقق گرامی،شما با جستجوی رابطة متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(رابطة متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. رابطة متغیرهای ... نیلوفرانه niloofaranhet.toonblog.ir/ ذخیره شده بسته مسابقات کشتی المپیک آتلانتا 1996 مسابقات کشتی المپیک آتلانتا 1996 این مجموعه یکی از زیباترین و نایاب ترین محصولاتی است که ما در اختیار شما کشتی گیران و دوستداران کشتی قرار داده ایم و بی شک شما از دیدن این مجموعه لذت خواهید برد ش.م. 5487956321542108 ... مداد رنگی medadrcolrt.mojblog.ir/ ذخیره شده دانلود پروپوزال اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش افسردگی و دلزدگی زناشویی -کامل و جامع · دریافت فایل ... پلان فروشگاه · دانلود فایل ( پروژه آزمایشگاه مدار منطقی، کنترل کننده های برنامه پذیرPLC) ... فایل دانلود مقاله و تحقیق بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین شرکت های هوایی · دانلود (فایل ...
  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • ۹۶/۰۹/۲۳
  • ۲۱۲ نمایش
  • دانلود پیشینه پژوهش

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی